ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Използвайки този уебсайт Вие се съгласявате със следните правила и условия. Не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с тези правила и условия.

1. Достъпът до този сайт е позволен само за лица, които са достигнали законната възраст за консумация на алкохол. С посещаването на този уебсайт Вие потвърждавате, че сте на законна възраст за консумация на алкохол.

2. Този уебсайт е в съответствие с Германското законодателство. Ако го посещавате от друга държава Вие сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони.

3. Ние не носим отговорност за коректността, пълнотата или точността на съдържанието на този уебсайт.

4. Ако искате да препращате този уебсайт с вашия уебсайт, трябва да получите нашето предварително писмено съгласие.

5. С достъпа до този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и приели Декларацията за поверителност.

6. Използването на този уебсайт и всички съдебни спорове, произтичащи във връзка с него, се уреждат от Германското законодателство и попадат под юрисдикцията на Германските съдилища.