ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

ко използвате този сайт, вие се съгласявате със следните общи условия. Не използвайте този уебсайт, ако не сте съгласни с тези общи условия.


1. Достъпът до този уебсайт е ограничен за потребители, които са навършили пълнолетие. С достъпа си до този уебсайт потвърждавате, че сте навършили пълнолетие.

2. Този уебсайт е създаден в съответствие с германското законодателство. Ако осъществявате достъп до него от друга държава, вие сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони.

3. Не поемаме никаква отговорност за верността, пълнотата или актуалността на съдържанието на този уебсайт.

4. Ако желаете да поставите връзка към този уебсайт на свой уебсайт, трябва да получите нашето предварително писмено съгласие.

5. С достъпа си до този уебсайт потвърждавате, че сте прочели и приели Декларацията за поверителност.

6. Използването на този уебсайт и всички съдебни спорове, възникнали във връзка с него, се уреждат от германското право и са под юрисдикцията на германските съдилища.