ЗА НАС

Отговаря за съдържанието на уебсайта на марката:

Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstraße 185
60598 Франкфурт на Майн

Тел..: 069 - 60 65 0
Факс: 069 - 60 65-209
e-mail:

Съд на регистрация: Франкфурт на Майн
Регистрационен номер: HRA 42855
Идентификационен номер по ДДС: DE814562679

Ръководители и представители на съвместни компании:
Guido Mockel, Thomas Freese, Ulf Kampruwen, Christian Schütz

Генерален партньор:
Dr. August Oetker KG, Билефелд, Германия


Отговорен по смисъла на раздел 18 от германското междудържавно споразумение за медиите (Medienstaatsvertrag):

Franzisca Köhler
Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstraße 185
60598 Франкфурт на Майн
e-mail:


Администратор съгласно законодателството за защита на данните:

Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Франкфурт на Майн
e-mail:
уебсайт: www.radeberger-gruppe.de


Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните:

Длъжностно лице по защита на данните
Radeberger Gruppe KG
Darmstädter Landstr. 185
60598 Франкфурт на Майн
e-mail:


Информация за защита на данните:

Поверителност


Авторско право / отказ от отговорност:

Съдържанието на този уебсайт, създадено от нас, е обект на немското авторско право. Всяко използване извън границите на авторското право изисква нашето писмено съгласие.

Не поемаме отговорност за точността, пълнотата и актуалността на съдържанието.

Този уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние и за които следователно не поемаме отговорност. Отговорност за съдържанието на свързаните сайтове винаги носи доставчикът или операторът на тези сайтове.